Özel tasarlanmış alın kepçesi

Özel tasarlanmış alın kepçesinin alt kısmında oluk maskesinin takıldığı özel kilit mekanizması bulunmaktadır. Bu elemanın olukların bakım çalışmaları sırasında çıkarılması mümkündür.

 


Galeco GILZI Sistem, geleneksel saçağı bulunmayan binaların cephelerine monte edilmek üzere tasarlanmış yenilikçi bir oluk sistemidir.