Montaj

Sistem seçimi

Oluk sistemi seçerken bu sistemin söz konusu binanın çatı yüzeyinden suyu alma kapasitesinin yeterli olup olmayacağının hesaplanması gerekmektedir. Bu amaçla binanın efektif çatı yüzey alanı hesaplanır.

Efektif Çatı Yüzey Alanının (EÇYA) hesaplanması:

 

m2 cinsinden çatı yüzey alanı = (C/2 + B) x çatı uzunluğuoof surface expressed in m2 = (C/2 + B) x roof length.

Eğer projede köşebent kullanılması öngörülmüşse EÇYA

aşağıdaki oranlarda artırılmalıdır:

a) Köşebent iniş borusundan 2 m veya daha yakında ise %10,

b) 2 m'den daha uzak ise %5

Yukarıdaki hesaplamalar sırasında yağış yoğunluğunun 75 mm/sa, çatı eğiminin ise maksimum 50 derece olduğu farz edilmektedir. 10 dereceden daha az eğimli veya düz çatılarda efektif çatı yüzey alanı çatının yüzey alanına eşittir.

Alan hesaplandıktan sonra aşağıdaki tablodan oluk sistemlerinin verim değerleri kontrol edilebilir.

Tablodaki verilerin yüzey alanıyla karşılaştırılması, her binaya uygun bir oluk sisteminin seçilmesini kolaylaştırmaktadır (tablodaki veriler her sistemin yağmur suyu tahliyesi yapabileceği maksimum çatı alanını belirlemektedir).

Verimlilik tablosu

İniş borusunun konumu 120/90 135/90 135/100 150/100 150/120
60 m2 110 m2 110 m2 150 m2 150 m2
120 m2 220 m2 220 m2 300 m2 300 m2

Montaj kılavuzunu indirnstallation
 

Çaplar ve kullanım alanları

GALECO STAL 120

Büyük garajlar, sundurmalar, küçük müstakil evler, teraslar ve ticari binalarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir sistemdir; Galeco 135 sistemini tamamlayıcıdır. Oluğun derin profili, 125 mm profilli İskandinav profilli oluğa benzer bir hacme sahiptir.t is a system designed for gutters in huge garages, umbrella roofs, small single-family houses, terraces and domestic buildings that constitute a supplement for Galeco 135 System. Gutter deep profile’s volume is similar to the volume of 125 mm steel gutter made as per  Nordal Aluminum System.

GALECO STAL 135

Müstakil evlerde, konutlarda ve küçük endüstriyel binalarda kullanılmak üzere tasarlanmış temel sistemdir. Oluğun derin profili, 150 mm profilli İskandinav profilli oluğa benzer bir hacme sahiptir.

GALECO STAL 150

Endüstriyel binaların büyük yüzey alanlı çatılarından ve büyük konut binalarının çatılarından yağmur suyunun indirilmesi amacıyla kullanılan bir sistemdir.