Pratik bilgiler

Depolama

 

  1. Sistemin elemanlarının nemli olmayan ortamlarda muhafaza edilmeleri gerekmektedir.
  2. Montaja kadar sistemin elemanlarının orijinal ambalajlarında saklanmaları şarttır. Ancak, oluk ve boruların satın alma tarihinden en fazla 3 ay boyunca folyo ile birlikte muhafaza edilmesi gerekmektedir (bu süre sonunda folyonun çıkarılması zorlaşabilir).
  3. Oluk veya borular serbest olarak muhafaza ediliyorlarsa bunların en fazla 4 kat halinde yerleştirilmeleri ve kaymaya karşı koruma altına alınmaları gerekmektedir.
  4. Çelik, plastik bir malzemedir ve her türlü bükülmeler kalıcıdır. Bükülmeler sistemin sızdırmazlığını etkileyebilir.

 

Taşıma

  1. Yükün sabitleştirilmesi şarttır.
  2. Yükün düz bir yüzeye yatay olarak yerleştirilmesi gerekir.
  3. El ile yükleme ve boşaltma yapılması tavsiye edilir.

Bakım

  1. Olukların düzenli olarak en azından yılda iki kere yapraklardan ve diğer kirlerden arındırılması gerekmektedir.
  2. Korozyonu engellemek için koruyucu yüzeydeki hasarları temizleyiniz ve boyayınız.
  3. Satın alındıktan on - on beş veya daha daha uzun süre sonra oluk sisteminin gereksinimlere uygun olarak boyanması mümkündür..

Standartlar

Polonya Standardı PN-EN 612 - Mayıs 2006, "Ön yüzü kordonla sağlamlaştırılmış, metal levhadan imal edilmiş yağmur olukları ve dikişli yağmur boruları" oluk, boru ve bağlantı parçalarını ilgilendirmektedir.

Polonya Standardı PN-EN 1462 - Nisan 2006, "Çatı olukları için kepçeler. Gereklilikler ve muayeneler" - Kepçeleri ilgilendirmektedir.

Uygunluk beyanlarımız Instytut Techniki Budowlanej (İnşaat Teknolojileri Enstitüsü) tarafından onaylanmıştır. Muayene raporları: LOW/019.1/2007, LOW/019.2/2007, LOW/108.1/2008, LOW-537.1/2009.

Garanti

Galeco STAL oluk sistemi için C1 - C3 korozivite sınıfına sahip yerlerde 35 yıl korozyon garantisi, C4 korozivite sınıfına sahip yerlerde ise 15 yıl korozyon garantisi verilmektedir. Korozivite sınıfları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Korozivite sınıfları

SINIF KOROZİVİTE ÖRNEK ORTAMLAR
C1

ÇOK DÜŞÜK

Isıtmalı, kuru havalı ve az kirliliğe sahip mekanlar. Örneğin, ofisler, okullar ve oteller.
C2 DÜŞÜK Düşük hava kirliliğine sahip yerler. Isıtmasız, değişken sıcaklık ve nemliliğe sahip yerler. Düşük yoğunlaşma frekansı ve düşük hava kirliliği düzeyi, örneğin, fitness merkezleri, depo binaları.
C3 ORTA

Tuz bulunan ortamlar veya hava kirliliğinin orta düzeyde olduğu yerler. Şehirsel alanlar, hafif sanayi alanları ve kıyı ikliminin etkisi altında bulunan yerler. Orta nemliliğe sahip yerler ve bazı hava kirliliğine neden olan faktörlerin mevcut olduğu yerler, örneğin, fermantasyon yapılan mekanlar, mandıralar, çamaşırhaneler, vs.

C4 YÜKSEK Tuz yoğunluğu orta seviyede olan veya hava kirliliği düzeyi orta olan yerler. Endüstriyel alanlar ve kıyılar. Yüksek nem oranına ve üretim süreçlerinin neden olduğu yüksek hava kirliliği oranına sahip yerler, örneğin, kimyasal endüstri mekanları, kapalı yüzme havuzları, tersaneler.