Sosyal sorumluluk

Çevre: Şirketimizin faaliyetleri sırasında doğal çevreyi korumaya özen göstermekteyiz. İnsan ve çevre arasındaki karşılıklı ilişkiler çok net bir şekilde ortaya konulmuştuır. "Dünya bizim için, biz ise dünya içiniz." Sonraki nesilleri düşünmek demek, çevremizi düşünmek demektir.

Şirketimiz, çevre koruma ile ilgili sorunlara çok ciddi bir şekilde yaklaşmaktadır. Doğayla barışık bir şekilde yaşamak ve faaliyet göstermeye gayret ediyoruz. Çevre korumanın gelişimi, çevresel sağduyunun oluşturulması, bu sorunlarla ilgilenen organizasyonlarla işbirliği yapma konusunda birçok faaliyet göstermekteyiz.

En yeni teknolojiler ve üretim araçlarını kullanmak suretiyle hammadde ve enerji tüketimini en aza indirmekteyiz. Atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümü ile bunların miktarlarının azaltılması konusuna büyük önem vermekteyiz.

Dünya üzerindeki çöp dağının yükselmesine neden olmamakla övünmekteyiz.

Sosyal yardım faaliyetleri: Caleco'nun ticari faaliyetleri onun tek faaliyeti değildir. Her gün yüzlerine kaderin gülmediği kişileri fark etmeye gayret etmekteyiz. Olanaklarımız kapsamında, özellikle, üzücü olaylar nedeniyle genelde evsizlik, eğitimden yararlanamama gibi temel sorunları bulunan çocuklara yardım etmekteyiz.

Bunun ihtiyaçlar denizinde sadece bir damla olduğunu biliyoruz ancak başkalarının yüzlerinde hafif bir gülümsemeye neden olmaya çalışıyoruz.